نام و نام خانوادگی (*)

نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید.
محل تولد (*)

محل تولد خود را وارد نمایید.
موبایل (*)

موبایل خود را وارد نمایید.
نشانی محل سکونت (*)

نشانی محل سکونت خود را وارد نمایید.
میزان حقوق درخواستی (*)

میزان حقوق درخواستی خود را ذکر نمایید.
میزان آشنایی با مواد شیمیایی (*)

میزان آشنایی شما با مواد شیمیایی چه میزان است؟
آشنایی با زبان انگلیسی(مکالمه) (*)

میزان آشنایی شما با زبان انگلیسی(مکالمه) چه میزان است؟
الصاق فایل

ورودی نامعتبرتاریخ تولد (*)

تاریخ تولد خود را وارد نمایید
تلفن (*)

تلفن تماس خود را وارد نمایید
ایمیل (*)

ایمیل خود را وارد نمایید.
آخرین مدرک تحصیلی (*)

آخرین مدرک تحصیلی خود را ثبت نمایید.
سابقه فعالیت در آزمایشگاه (*)

آیا سابقه فعالیت در آزمایشگاه را دارید
آشنایی با کامپیوتر (*)

میزان آشنایی شما با کامپیوتر چه میزان است؟
آشنایی با زبان انگلیسی (خواندن و درک مطلب) (*)

میزان آشنایی شما با زبان انگلیسی (خواندن و درک مطلب) چه میزان است؟
متن روبرو را وارد نمایید (*)
متن روبرو را وارد نمایید
متن وارد شده صحیح نمیباشد
تلفن: 44383628، 44262406، 44261964 - 021
فکس:44383623-021

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان ستارخان، روبروی نیروگاه برق آلستوم پلاک 748، واحد 4

ایمیل: info(a)porsachem(.)com 
 
 

 

 

ADSCELL